fbpx
infoparts-bg background

Infoparts-Bg

Безплатни обяви за авточасти втора употреба

За реклама се свържи с нас на имейл: info@infoparts-bg.com
Бургас

Общи условия

Общи условия на Infoparts-bg.com 

Infoparts-bg.com действа само като връзка между клиента и доставчика – автоморгата и не носи отговорност за грешка с поръчаните части или доставените части. Клиентът носи пълна отговорност и трябва да проверява дали всички поискани части съдържат правилната информация, че всички части доставени от доставчика, съответстват на исканата част. Клиентът е единствено отговорен за воденето кореспонденциата и за всички разговори с продавача, било то по телефона или по електронна поща.

Поръчаните части са гарантирани САМО от конкретния доставчик, а Infoparts-bg.com НЕ носи отговорност за никакви проблеми или несъответствия. Infoparts-bg.com НЕ възстановява суми на никой клиент за неправилно поръчани части или неправилно доставени части.

Клиентът е отговорен за проверката, че поръчаните части и за каквито и да било проблеми с поръчаната част / части, клиентът трябва да вземе въпроса с продавача – автоморгите

Обслужване

Ние си запазваме правото да откажем услугата, да прекратим показването на продаваните части и / или да анулираме поръчки по наша преценка, включително, без ограничение, ако Infoparts-bg.com смята, че поведението на рекламодателя нарушава приложимото право или е вредно за интересите на Infoparts-bg.com

Поведение, ръководене

Моля, имайте предвид, че клиентите ще се свързват само с автоморгите, ако тяхната необходима част се държи на склад.

Всички закупени части се доставят само на части. Infoparts-bg.com не е в състояние да поеме никаква отговорност за трудовите възнаграждения, направени при монтирането или демонтирането на части, нито да поемаме отговорност за таксите за наемане на превозни средства или за други последващи загуби.

Моля, имайте предвид, че всички членове ползващи нашата платформа са независими от нас, затова Ви препоръчваме да отбележете телефонните номера и имената на фирмите, от които получавате вашите части.

Накрая Infoparts-bg.com не може да поеме никаква отговорност или отговорност за каквито и да било части, закупени чрез тази мрежа, или за всякакви щети или загуби, които могат да възникнат вследствие на последващата им употреба.